חברי קיבוץ בעבר ובהווה – לא כולל בני קיבוץ

שםמשפחה- מקוריקבוצה
דרוריתאברהמימצטרפים - ז"ל
פרויקה (אפרים)אברהמיישראלים
אסנתאורןמורג
שרהאלפייהנוער א'- אשל
יוסףאלפייהישראלים - ז"ל
שולהאנגלמאיירצרפתים
מרדכיאנגלמאיירצרפתים
מריםאנגלמאיירצרפתים
שמואלאנגלמאיירצרפתים
נירהאקרותיקים - ז"ל
צביאקרותיקים - ז"ל
חייםאשלישראלים - ז"ל
שושאשלישראלים
שושהאשלצרפתים - ז"ל
לוטי (לאה)בלוטשטייןותיקים - ז"ל
עקיבאבלוטשטייןותיקים - ז"ל
מאירברגרותיקים - ז"ל
עדינהברגרותיקים - ז"ל
מלכהגולדברגותיקים - ז"ל
שמעוןגולדברגותיקים
אסתרגולןארגנטינאים א
הקטורגולןארגנטינאים א
זבבו (שרה)גומלגרעין מורג
נגרו (יוסף)גומלארגנטינאים א
אמנוןגורןישראלים - ז"ל
יוסל'הגורןמורג - ז"ל
ניצהגורןמורג
קלמןגינזבורגארגנטינאים ב
גרציאלהגינזבורגארגנטינאים ב
רליגלמורג
חנןגלמורג
יגאלגלבועגרעין שלהב
ראובןגרוףותיקים - ז"ל
לאהגרוףותיקים - ז"ל
חנהגרוףותיקים - ז"ל
יאקי (יעקב)גרוףותיקים - ז"ל
מריםגרוף (זולדן)ותיקים - ז"ל
תמרדוידוביץגרעין מורג
יוסידוידוביץגרעין מורג
שרהדוידיאןמצטרפים
אורידוידיאןגרעין שלהב
מאירהוכברגותיקים - ז"ל
חיההוכברגותיקים - ז"ל
אווהוודאסותיקים - ז"ל
פאולוודאסותיקים - ז"ל
אסתרווייסותיקים
אוריווייסותיקים - ז"ל
תרצהורדיישראלים
דודורדיישראלים
יהודהזולדן ותיקים - ז"ל
חנהל'הזיידנברגגרעין מורג
פרץזיידנברגגרעין מורג
רוניתחיטיןמצטרפים
זאביק (זאב)חיטיןמצטרפים
איילהיוגבישראלים
אמנוןיוגבישראלים - ז"ל
זיוהיודפתישראלים - ז"ל
ראובןיודפתישראלים - ז"ל
עמוסילוןישראלים
ישראלהילוןישראלים - ז"ל
צביקהיצחקימצטרפים
שורהכהןותיקים - ז"ל
זהבהכהןנוער ב - ארז
משהכהןותיקים - ז"ל
ניצןכוכבימורג
חייםלבנדלצרפתים
רפילוטםמורג
יואללויטותיקים - ז"ל
עמוסליפשיץישראלים
גילהמזורגרעין מורג
רןמזורגרעין מורג
מריםמנורותיקים - ז"ל
אשרמנורותיקים - ז"ל
יאירמנשהנוער ב - ארז
ורדהמנשהמורג
סולי (אברהם)סולימןנוער א'- אשל
מינהסולימןמצטרפים
לאהסטיירצרפתים
יגאלסטיירצרפתים - ז"ל
יוחנןסטריאןמורג
אילנהעוזיאלנוער א'- אשל
יעקבעוזיאלנוער א'- אשל - ז"ל
חייקה (חיה)עמירישראלים
תדי (תיאודור)עמירישראלים
אורהפוטרותיקים - ז"ל
חייםפוטרותיקים - ז"ל
רותיפזמצטרפים
פווהפזצרפתים
פז (אברהם) פזישראלים - ז"ל
יוכי (יוכבד)פינאליותיקים - ז"ל
דבפינאליותיקים - ז"ל
אבי (אבימלך)פלדמןגרעין מורג
שרהל'הקוטנובסקינוער ב - ארז
אוסקרקוטנובסקימצטרפים
אידש (לאה)קלייןותיקים - ז"ל
באדי (אברהם)קלייןותיקים - ז"ל
נפתלירוהיגותיקים - ז"ל
אביבהרוהיגותיקים - ז"ל
שמואלרוט
רונירויטפרבגרעין שלהב
שמעוןרויטפרבנוער ב - ארז
טובהרון ותיקים - ז"ל
ג'ורי (ישראל)רוןותיקים - ז"ל
פרחהרייכמןותיקים - ז"ל
יוסל'הרייכמןותיקים - ז"ל
דברקובסקינוער א'- אשל
זיוהרקובסקימצטרפים
רחלשביטותיקים - ז"ל
דבשגיאמצטרפים
אתישגיאמצטרפים
נירהשדהותיקים - ז"ל
שאולשדהותיקים - ז"ל
מריםשוורץותיקים - ז"ל
מריםשטיירנוער א'- אשל - ז"ל
תנחוםשטיירמצטרפים
רבקהשיפוניגרעין מורג
אורהשמירותיקים - ז"ל
מיקי (יהודה)שמירותיקים - ז"ל
לאושניארגנטינאים א
דיאנהשניארגנטינאים א
ג'ינג'ית (מרים)שרוניותיקים - ז"ל
אושו (יהודה)שרוניותיקים - ז"ל
נעמיתלמיותיקים - ז"ל
אביגדורתלמיותיקים - ז"ל
סיניבאומןנוער ב'- ארז
אהובהמנדלותיקים - ז"ל
יצחקמנדלותיקים - ז"ל
ישראלכ"ץותיקים - ז"ל
אורהכ"ץמצטרפים - ז"ל
ברוךקולטןותיקים - ז"ל
יהודיתקולטןותיקים - ז"ל

5 thoughts on “חברי קיבוץ בעבר ובהווה – לא כולל בני קיבוץ”

    1. מתנצלים על זכרוננו שנחלש ונשמח לקבל שמות נוספים שלא מופיעים ברשימה. ראובן י. צורף לרשימה

  1. שלום,
    יואל שביט אינו מופיע ברשימה כלל. אנא הוסיפו אותו.

    האם יש לכם את כתובת המייל של זיוה יודפת? האוכל לקבל אותה?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

ארכיון מקוון של קבוץ בית קמה: תיעוד, ראיונות, תמונות …